ROBÒTICA

Dissenya, construeix  i controla el teu robot!

 

LEGO MINDSTORMS és un joc de robòtica enfocat a nois i noies, el qual posseeix elements bàsics de les teories robòtiques, com la unió de peces i mecanismes, i la programació d’accions de forma interactiva.

Gaudiran aprenent com dissenyar, construir i controlar els seus robots, tot adquirint coneixements de programació i mecànica d’una manera pràctica i divertida.

A través del material didàctic de LEGO MINDSTORMS s’ensenyaran les nocions bàsiques sobre robòtica:

    1.- Les primeres sessions van dirigides a ensenyar els conceptes bàsics de la programació dels robots: com utilitzar els motors i els sensors correctament, i com realitzar el muntatge de l’estructura dels robots.

   2.- Un cop assolits els conceptes bàsics i amb el suport del professor, els alumnes treballaran en grup per a desenvolupar nous projectes, on es plantejaran reptes variats, i per mitjà de l’enginy i els coneixements apresos es buscarà alguna de les múltiples solucions.

    3.- A mesura que avanci el curs, els reptes  seran cada cop més complexes i també més llargs.

 xlego-mindstorms-ev3-expansion-set-models-png-pagespeed-ic-wunrjehmod

 *(imatges de mostra de Lego Mindstroms)

Abrir la barra de herramientas